زبان‌ها

فرصت های روز

رقابت جهانی آزادی مطبوعات یونسکو

خبرنگاران، ارگان ها، و نهادهای خبری که برای آزادی مطبوعات می کوشند، برای دریافت جایزه ای ۲۵ هزار دلاری رقابت می کنند