زبان‌ها

فرصت های روز

رقابت ویدیویی با موضوع اثرگذاری اجتماعی

فعالان اجتماعی و فیلمسازان می توانند در این رقابت شرکت کنند.