زبان‌ها

راستی آزمایی

راستی آزمایی

برگزاری وبینار رایگان راستی آزمایی توسط دانشگاه خبر

دانشگاه خبر که طرح آموزش آنلاین موسسه پوینتر است، وبیناری را پیرامون راستی آزمایی برگزار می کند.

دوره ی رایگان اینترنتی راستی آزمایی دانشگاه خبر

این دوره، برای خبرنگاران و علاقمندان برگزار می شود و شرکت در آن به شکل خودآموز است.

برگزاری دوره ی اینترنتی رایگان درک راستی آزمایی در فضای دیجیتال

Anyone interested in the dynamics of trust and transparency in digital journalism and how to verify and debunk online misinformation can attend this course April 9 to May 6.

فراخوان اقدام برای کمک مالی ویژه خبرنگاران حقیقت یاب

طرحی در راستای کمپین توسعه راستی آزمایی و حقیقت یابی که از سوی شبکه بین المللی راستی آزمایی برگزار می شود.