زبان‌ها

آی جی نت انتخاب می کند: روزنامه نگار نمونه ماه

آی جی نت انتخاب می کند: روزنامه نگار نمونه ماه

تاریخ اعلام :10/01/11

شبکه بین المللی روزنامه نگاران، آی جی نت، در پی انتخاب روزنامه نگاران نمونه برای معرفی به کاربران خود است.

روزنامه نگاران منتخب افرادی هستند که از خدمات آی جی نت برای پیشبرد اهداف حرفه ای خود استفاده کرده باشد.

آی جی نت هر ماه ضمن انتخاب یک روزنامه نگار نمونه، با او مصاحبه و مقاله ویژه ای را برای معرفی او منتشر خواهد کرد.

شما می توانید خود یا هر فرد دیگری را به عنوان نامزد دریافت این عنوان معرفی کنید. برای این کار، شرح حال خود را به اختصار در ۱۵۰ کلمه نوشته و برای دینا لیبلسون به نشانی الکترونیک dliebelson@icfj.org ارسال کنید.

لطفا توضیح دهید که چگونه از خدمات آی جی نت در فعالیت های روزنامه نگاری استفاده کرده اید. از کاندیداهای برتر درخواست خواهد شد که یک مقاله یا یک گزارش صوتی – تصویری به آی جی نت ارائه کنند. این فرصتی عالی برای عرضه آثار خودتان در سطح بین المللی است.