زبان‌ها

روزنامه نگاری اقتصادی

روزنامه نگاری اقتصادی

وبینار رایگان با تمرکز بر اعتماد به رسانه ها

طرح آموزش اینترنتی انستیتو خبرنگاری پوینتر یک جلسه ی رایگان آموزش اینترنتی پیرامون عادت به اخبار بی ارزش برگزار خواهد کرد که روز ۲۶ آوریل در ساعت دو بعدازظهر به وقت شرق آمریکا برگزار می شود.

گالف نیوز خبرنگار استخدام می کند

خبرنگاران باتجربه ای که به زبان های عربی و انگلیسی مسلطند، می توانند برای این فرصت در ابوظبی اقدام کنند.

فراخوان اقدام برای کمک مالی ویژه خبرنگاران حقیقت یاب

طرحی در راستای کمپین توسعه راستی آزمایی و حقیقت یابی که از سوی شبکه بین المللی راستی آزمایی برگزار می شود.