زبان‌ها

موضوع: 

وام بلاعوض رویترز به تعدادی عکاس- خبرنگار برگزیده

وام بلاعوض رویترز به تعدادی عکاس- خبرنگار برگزیده

تاریخ اعلام :20/09/17

مهلت اقدام: 

10/11/17

Reuters رقابتی برای اعطای این وام برگزار می شود.

هشت برگزیده ۵ هزار دلار در قالب این وام بلاعوض دریافت خواهند کرد. برای اقدام، تا ۱۰ نوامبر فرصت دارید و باید پرتفلیویی با ۳۵ تا ۵۰ عکس، یک نامه شرح حال و رزومه تان را بفرستید.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.