زبان‌ها

وام بلاعوض جامعه خبرنگاران محیط زیست

وام بلاعوض جامعه خبرنگاران محیط زیست

تاریخ اعلام :01/09/17

مهلت اقدام: 

15/11/17

خبرنگاران می توانند برای حمایت از فعالیت خبرنگاری زیست محیطی شان با تمرکز بر موضوعات زیست محیطی آمریکای شمالی، از سراسر جهان برای دریافت این وام بلاعوض اقدام کنند. 

Society of Environmental Journalists یا جامعه خبرنگاران محیط زیست به خبرنگارانی که در تلاشند تا تریبونی برای گزارش های زیست محیطی خود بیابند، کمک می کنند. موضوعاتی که خبرنگاران می توانند روی آنها کار کنند، می تواند موضوع آزادی در زمینه ی مسائل محیط زیست، دریا، یا ساحل باشد و مربوط به اقیانوس آرام شمالی یا اقیانوس منجمد شمالی باشد یا به موضوعات زیست محیطی آمازون و آندز مربوط باشد.

هم اعضای این جامعه ی خبرنگاری، و هم غیر اعضا، می توانند برای این فرصت اقدام کنند. هزینه ی اقدام غیر اعضا برای این فرصت ۴۰ دلار است.

آخرین مهلت اقدام، ۱۵ نوامبر است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.