زبان‌ها

فرصت خبرنگاری چالش هوش مصنوعی

فرصت خبرنگاری چالش هوش مصنوعی

تاریخ اعلام :13/09/18

مهلت اقدام: 

12/10/18

خبرنگاران و علاقمندانی که طرحی در خصوص هوش مصنوعی داشته باشند که برای اطمینان خاطر از استفاده ی هوش مصنوعی مطابق با اخلاق حرفه ای فعال شده باشد، می توانند در این چالش شرکت کنند.

MIT Media Lab (آزمایشگاه رسانه ای دانشگاه ام آی تی) و Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University (مرکز اینترنت و جامعه برکمن کلاین در دانشگاه هاروارد) با حمایت چند نهاد دیگر از جمله بنیاد نایت، طرحی را فعال کرده اند به نام طرح اخلاق و مدیریت هوش مصنوعی. 

این طرح مبلغ ۷۵۰ هزار دلار برایده هایی سرمایه گذاری می کند که هدفشان شکل دادن به اثر و نفوذ هوش مصنوعی در عرصه های اخبار و اطلاعات باشد.

از شرکت کنندگان در این رقابت خواسته می شود که به این پرسش پاسخ دهند: چگونه می توانیم اطمینان یابیم که استفاده از هوش مصنوعی در محیط خبری به شیوه ای اخلاقی و به نفع افکار عمومی است؟ 

آخرین مهلت شرکت دراین رقابت ۱۲ اکتبر است. 

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.