زبان‌ها

فراخوان معرفی تاثیرگذارترین ها در اینترنت

فراخوان معرفی تاثیرگذارترین ها در اینترنت

تاریخ اعلام :25/07/11

مهلت اقدام: 

08/08/11

دوازدهمین مجمع جهانی دموکراسی الکترونیک و سایت PoliticsOnline از علاقمندان خواسته اند ده شخصیت حقیقی، سایت و شرکت دیجیتال تاثیرگذار بر امور سیاسی از طریق اینترنت را معرفی کنند.

نامزدهای برتر برای شرکت در مجمع جهانی دموکراسی آنلاین که ماه اکتبر در فرانسه برگزار می شود، دعوت خواهند شد.

مهلت معرفی نامزدهای این مسابقه ۸ اوت است.

اسامی نامزدهای خود را به همراه شرح حال آنها به نشانی الکترونیک webmaster AT politicsonline.com ارسال کنید.