زبان‌ها

موضوع: 

فراخوان مسابقه عکاسی بحران

فراخوان مسابقه عکاسی بحران

تاریخ اعلام :01/10/12

مهلت اقدام: 

30/10/17

عکاسان خبری آزادکار که در مناطق جنگی و بحرانی فعالیت کرده اند، می توانند آثار خود را برای دریافت جایزه لوکاس دولگا ارسال کنند.

این جایزه به افرادی تعلق می گیرد که برای اطلاع رسانی درباره تلاش های صورت گرفته برای دفاع از دموکراسی و آزادی های مدنی از مناطق جنگی و بحران های طبیعی گزارش تهیه کرده باشند.

این مسابقه برای یادبود لوکاس دولگا، عکاس آزاد آلمانی-مراکشی برگزار می شود. او هنگام پوشش خبری انقلاب مردم تونس در سال ۲۰۱۱ جان خود را از دست داد.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۳۰ اکتبر است. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.