زبان‌ها

فراخوان رقابت جهانی کارتون سیاسی

فراخوان رقابت جهانی کارتون سیاسی

تاریخ اعلام :10/11/16

مهلت اقدام: 

15/11/17

کارتونیست های سراسر جهان که کارتون سیاسی می کشند، می توانند در این رقابت شرکت کنند.

سازمان ملل متحد برای برگزاری رقابت Ranan Lurie Political Cartoon Awards خود فراخوان داده و آثار کارتونیست ها را تا ۱۵ نوامبر می پذیرد.

کارهایی که برای این رقابت فرستاده می شوند، باید اصول بنیادین سازمان ملل، اهمیت کرامت انسانی، احترام متقابل و دوستی میان ملل، همچنین ملاحظات اقتصادی و مسئولیت های زیست محیطی کشورها نسبت به یکدیگر را منعکس کند.

کارتون هایی که برای این رقابت فرستاده می شوند، باید محتوای سیاسی داشته باشند. این کارتون ها می توانند در هر نشریه ای، هر کجا، و به هر زبانی، منتشر شده باشند. آثار ارسالی باید به همراه زبان و تاریخ انتشار اولیه، یک نسخه از نشریه ای که کارتون در آن منتشر شده، و ترجمه انگلیسی شرح کارتون، برای این رقابت ارسال شوند.

نفر اول منتخب این رقابت، ده هزار دلار آمریکا جایزه خواهد گرفت. نفر دوم، پنج هزار دلار و نفر سوم، سه هزار دلار جایزه دریافت خواهند کرد.

آثار ارسالی باید بین اول سپتامبر ۲۰۱۶ و ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شده باشند.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.