زبان‌ها

موضوع: 

فراخوان رقابت بنیاد بین المللی رسانه های زنان

فراخوان رقابت بنیاد بین المللی رسانه های زنان

تاریخ اعلام :20/01/16

مهلت اقدام: 

19/01/18

بنیاد بین المللی رسانه های زنان از زنان عکاس- خبرنگاری که در مناطق پرخطر جهان فعالیت کرده اند، دعوت می کند که آثار خود در رشته عکاسی خبری را برای شرکت در رقابت شجاعت آنیا نیدرینگهاوس بفرستند. 

این رقابت به یاد آنیا نیدرینگهاوس، عکاس - خبرنگار اسوشیتدپرس که در سال ۲۰۱۴ در افغانستان کشته شد، نامگذاری شده است. 

جایزه این رقابت به زنان خبرنگار- عکاسی تعلق می گیرد که همچون آنیا از خود تعهد و شجاعت حرفه ای نشان داده باشند و کارشان نمودار شخصیت قوی، شهامت، و ممارست آنها برای به ثبت رساندن رویدادهای جهان باشد. 

نامزدهای این رقابت باید شش عکس خبری را از میان بهترین آثارشان انتخاب کنند که سطح و سبک کار شرکت کننده را به خوبی نشان دهد. زنان عکاس - خبرنگار می توانند خودشان آثار خود را برای شرکت در این رقابت بفرستند، و نهادهای خبری هم می توانند آثار منتخب عکاسانشان را برای این رقابت ارسال کنند. 

آثار به هر زبانی در این رقابت شرکت داده می شود، اما ترجیح آن است که زبان آثار ارسالی انگلیسی باشد. 

آخرین مهلت فرستادن کارها ۱۹ ژانویه ۲۰۱۸ است. 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.