زبان‌ها

موضوع: 

فراخوان جهانی جشنواره فیلم در روسیه

فراخوان جهانی جشنواره فیلم در روسیه

تاریخ اعلام :30/03/18

مهلت اقدام: 

31/05/18

جشنواره بین المللی فیلم های مستند، کوتاه، و انیمیشن که با حمایت وزارت فرهنگ فدراسیون روسیه و اتحادیه فیلمسازان روسیه از ۱۵ تا ۲۲ سپتامبر امسال در سن پترزبورگ روسیه برگزار خواهد شد، فیلم هایی را می پذیرد که بعد از اول ژانویه ۲۰۱۷ تهیه شده باشند و اگر به زبان غیرانگلیسی هستند، همراه زیرنویس انگلیسی باشند. نام این جشنواره فیلم «پیامی به انسان» است. 

فیلم های مستندی که برای این جشنواره فرستاده می شوند، باید حداکثر ۱۲۰ دقیقه باشند، فیلم های مستند کوتاه و انیمیشن حداکثر ۴۰ دقیقه، و فیلم های کوتاه تجربی حداکثر ۱۵ دقیقه. 

برای شرکت در جشنواره، سازندگان فیلم های کوتاه باید ۷ یورو و سازندگان فیلم های بلند باید ۱۰ یورو بپردازند. جوایز برندگان، نقدی خواهد بود. 

آخرین مهلت اقدام برای شرکت دراین جشنواره، ۳۱ مه است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.