زبان‌ها

فراخوان اقدام برای کمک مالی ویژه خبرنگاران حقیقت یاب

فراخوان اقدام برای کمک مالی ویژه خبرنگاران حقیقت یاب

تاریخ اعلام :22/09/17

International Fact-Checking Network یا شبکه بین المللی راستی آزمایی برنامه کمک مالی خود به طرح های راستی آزمایی را فعال کرده است.

هر کمپینی که به گردآوری کمک مالی برای طرح های راستی آزمایی بپردازد، اگر برگزیده شود، از حمایت مالی تا سقف پانزده هزار دلار برخوردار خواهد شد. 

علاقمندان باید برای برخورداری از این کمک مالی مراحل اقدام برای آن را طبق دستورالعمل طی کنند و این کار را بر مبنای موازین تعرفه شبکه بین المللی راستی آزمایی انجام دهند. 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.