زبان‌ها

موضوع: 

رقابت سالانه عکاسی طبیعت مجله نشنال جیوگرافیک

رقابت سالانه عکاسی طبیعت مجله نشنال جیوگرافیک

تاریخ اعلام :12/10/17

مهلت اقدام: 

17/11/17

مجله National Geographic نشنال جیوگرافیک برای رقابت سالانه عکاسی طبیعت خود در چهار بخش گوناگون عکس می پذیرد: حیات وحش، منظره، تصاویر هوایی و تصاویر زیر آب. 

عکس برنده مسابقه در مجله چاپ خواهد شد و چند شرکت کننده برگزیده، جایزه نقدی هم دریافت خواهند کرد. 

آخرین مهلت ارسال عکس ۱۷ نوامبر است و برای شرکت دادن هر عکس در مسابقه ۱۵ دلار باید پرداخت شود. 

شرکت کنندگان در مسابقه می توانند از هر ملیتی باشند، اما باید ساکن یکی از کشورهای فهرست نشریه نشنال جیوگرافیک باشند. فهرست کشورها را همراه جزییات دیگر اینجا ببینید. .