زبان‌ها

موضوع: 

رقابت جهانی عکاسی در سفر

رقابت جهانی عکاسی در سفر

تاریخ اعلام :06/09/17

مهلت اقدام: 

25/09/17

TPOTY competition یک رقابت سالانه عکاسی است که توسط دو عکاس حرفه ای به نام Chris و Karen Coe برگزار می شود و چندین شرکت و انجمن سرمایه گذار آن هستند.

این رقابت در سه بخش برگزار می شود: عکس منفرد، عکس های گرفته شده با تلفن همراه یا تبلت، بخش استعداد تازه، و بخش برنده ی نهایی.

هزینه  شرکت در این رقابت بسته به بخشی که کار برای آن فرستاده می شود، بین ۱۰ و ۱۹ پاوند بریتانیاست. شرکت در بخش استعداد تازه رایگان است.

آخرین مهلت فرستادن عکس برای این رقابت ۲۵ سپتامبر است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.