زبان‌ها

رقابت برای طرح های نوآورانه ی راستی آزمایی

رقابت برای طرح های نوآورانه ی راستی آزمایی

تاریخ اعلام :12/01/18

مهلت اقدام: 

05/02/18

International Fact-Checking Network یا شبکه ی بین المللی راستی آزمایی وابسته به موسسه ی پوینتر طرحی را به نام Fact Forward برای ابداعات عرصه ی راستی آزمایی فعال کرده است.

طرح هایی که برای این فرصت فرستاده می شوند، در صورت پذیرفته شدن، جدا از دریافت یک مبلغ ۵۰ هزار دلاری، به مدت یک سال راهنمایی ها و آموزش هایی برای طرح راستی آزمایی شان دریافت خواهند کرد.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۵ فوریه است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.