زبان‌ها

دوره آموزشی در برلین ویژه خبرنگاران کشورهای در شرایط بحران یا جنگ

دوره آموزشی در برلین ویژه خبرنگاران کشورهای در شرایط بحران یا جنگ

تاریخ اعلام :02/08/18

مهلت اقدام: 

09/08/18

خبرنگاران حرفه ای، وبلاگ نویسان، و شهروند-خبرنگاران از کشورهای در حال جنگ یا بحران می توانند برای دریافت این بورسیه برای گذراندن دوره ی خبرنگاری سه تا چهارماهه در برلین اقدام کنند. 

Reporters Without Borders Germany (نهاد خبرنگاران بدون مرز آلمان) با جمایت Berlin Senate Department for Economics, Energy and Public Enterprises (سنای اقتصادی و انرژی برلین) چهار بورسیه مطالعاتی به خبرنگاران خواهد داد که فرصت خبرنگاری آنها را (برای گذراندن یک دوره ی فشرده ی مباحث امنیتی مربوط به کار خبرنگاری) از ماه اکتبر تا دسامبر امسال تامین خواهد کرد. این بورسیه، هزینه های مسافرت، ویزا، یک آپارتمان برای مدت فرصت خبرنگاری، هزینه ی رفت و آمد‌ و استفاده از کامیپوتر را همراه با هزار یورو پول نقد تامین خواهد کرد. 

علاقمندان به اقدام برای این فرصت، باید به زبان انگلیسی مسلط باشند و به دنبال تکمیل این دوره ی فرصت مطالعاتی قصد داشته باشند به کشورشان بازگردند. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۹ اوت است. 

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.