زبان‌ها

تقدیر از روزنامه نگاران حوزه ادیان

تقدیر از روزنامه نگاران حوزه ادیان

تاریخ اعلام :08/05/12

مهلت اقدام: 

30/06/12

روزنامه نگاران از سراسر جهان که در زمینه پوشش اخبار حوزه ادیان فعالیت می کنند، می توانند برای اجرای یک طرح مشترک در این رابطه و دریافت جایزه ۵۰۰ دلاری درخواست دهند.

مرکز بین المللی روزنامه نگاران در واشنگتن در حال اجرای طرحی برای تشکیل گروه های دو نفره برای تهیه گزارش درباره ادیان است. این مرکز غیرانتفاعی در جریان انجام طرح، به روزنامه نگاران پذیرفته شده آموزش می دهد.

اعضای گروه هایی که بتوانند گزارش خود را منتشر کنند، نفری ۵۰۰ دلار جایزه خواهند گرفت.

برای اطلاعات بیشتر درباره این طرح می توانید با دیوید بریگز به نشانی dbriggs(AT)icfj.org تماس بگیرید. در صورت انتخاب هم تیمی باید گزارش خود را تا ۳۰ ژوئن ارسال کنند.