زبان‌ها

موضوع: 

برگزاری وبینار رایگان راستی آزمایی توسط دانشگاه خبر

برگزاری وبینار رایگان راستی آزمایی توسط دانشگاه خبر

تاریخ اعلام :22/06/18

News University یا دانشگاه خبر که پروژه ی آموزشی Poynter Institute یا موسسه پوینتر است، وبینار رایگان ابزار دیجیتال راستی آزمایی را در روز ۱۱ ژوییه، ساعت ۲ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا برگزار می کند. 

شرکت کنندگان خواهند آموخت که چگونه می توانند صحت یا سقم خبری را تشخیص دهند، بهترین شیوه های حصول اطمینان از صحت تصاویر و ویدیوهای خبری اینترنتی را خواهند آموخت، راه هایی را برای تشخیص راستی حساب های کاربری شبکه های اجتماعی یاد خواهند گرفت، و همچنین راه هایی را برای رد ادعاهای کذب با استفاده از ابزار مناسب دیجیتال خواهند آموخت. 

دو خبرنگار برجسته ی همکار موسسه ی پوینتر این وبینار را تدریس خواهند کرد:‌ Daniel Funke و Ren LaForme.

ثبت نام تا روز برگزاری وبینار ادامه خواهد داشت. 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.