زبان‌ها

برگزاری مسابقه تصویرسازی داده ها

برگزاری مسابقه تصویرسازی داده ها

تاریخ اعلام :13/02/12

مهلت اقدام: 

04/03/12

از روزنامه نگاران برای شرکت در یک مسابقه مربوط به تصویرسازی داده ها دعوت شده است.

این مسابقه به وسیله واحد اطلاعات اقتصادی، وابسته به نشریه Economist و سایت BuzzData برگزار می شود.

عنوان این مسابقه، "بهترین شهر جهان" است و شرکت کنندگان در آن باید با استفاده از آمار موجود در واحد اطلاعات اقتصادی، شاخص قابلیت زندگی در ۱۴۰ شهر جهان را تعریف و به تصویر بکشند.

این شاخص باید بهترین شهر جهان را از نظر امکانات زندگی معرفی کند.

مهلت شرکت در این مسابقه سوم آوریل است.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.