زبان‌ها

اعلام برگزاری وبینار رایگان دانشگاه خبر

اعلام برگزاری وبینار رایگان دانشگاه خبر

تاریخ اعلام :19/04/18

News University یا دانشگاه خبر و پروژه ی آموزش اینترنتی انستیتو پوینتر Poynter Institute این وبینار را برگزار می کنند. 

مدرس این وبینار Dr. Dan Reidenberg است که مدیر اجرایی مرکز آموزش و اطلاع رسانی پیرامون خودکشی یا SAVE  است و Kelly McBride که معاون اجرایی انستیتو پوینتر است. 

این وبینار، به اصول تلاش برای افزایش میزان آگاهی و دانش عمومی پیرامون مشکلات روحی و روانی نیز خواهد پرداخت.

حمایت مالی از برگزاری این وبینار را موسسه ی SAVE به عهده گرفته است. 

ثبت نام برای این وبینار رایگان تا روز برگزاری آن ادامه خواهد یافت. برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.