زبان‌ها

اعطای وام های بلاعوض ویژه خبرنگاران زن

اعطای وام های بلاعوض ویژه خبرنگاران زن

تاریخ اعلام :01/02/18

مهلت اقدام: 

21/02/18

European Journalism Center یا مرکز خبرنگاری اروپا از اکنون تقاضای زنان خبرنگاری را که روی موضوعاتی از قبیل  زندگی و کار حرفه ای، کارآفرینی، سلامتی، و آموزش زنان به عنوان گزارش کار می کنند، در نظر می گیرد. این برنامه در قالب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد یا SDGs اجرا می شود. 

طرح های خبرنگاری که برای تقاضای دریافت این وام ارائه می شوند، باید در یک یا چند کشور در حال توسعه اجرا شود و مقاله ی نهایی که گویای طرح است، باید در نشریه ای معتبر در یکی از این کشورهای اروپایی منتشر شود: آلمان، فرانسه، هلند، سوئد و بریتانیا. 

حداکثر مبلغ وام بلاعوض در قالب این برنامه، ۲۰ هزار یورو خواهد بود و مبالغ کمتر هم به برخی طرح های تعلق خواهد گرفت. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۲۱ فوریه است.