زبان‌ها

اعطای بورسیه به خبرنگاران تحقیقی حوزه اقتصاد

اعطای بورسیه به خبرنگاران تحقیقی حوزه اقتصاد

تاریخ اعلام :12/06/18

مهلت اقدام: 

19/06/18

خبرنگارانی که در کشورهای در حال توسعه فعالند، می توانند برای شرکت در این دوره اقدام کنند. Finance Uncovered یک دوره ی خبرنگاری و آموزش امنیت داده را از ۱۷ تا ۲۱ سپتامبر در لندن برگزار خواهد کرد.

شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه به پوشش خبری و تحقیق پیرامون موضوعاتی چون ارتشاء، فعالیت های غیرمجاز اقتصادی و نکات مهم دیگر خبرنگاری تحقیقی اقتصادی بپردازند. 

برگزیده شدن برای این فرصت، امکان دریافت بورسیه را برای شرکت در این دوره فراهم می کند. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۱۹ ژوئن است. 

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.