زبان‌ها

فرصت‌های رو به اتمام

فرصت‌های رو به اتمام

فرصت مطالعاتی خبرنگاری کتابخانه عمومی نیویورک

خبرنگاران، نویسندگان، و نقاشان و تصویرگرانی که مشغول کار روی کتاب هستند، می توانند برای این فرصت اقدام کنند.

فراخوان فرصت مطالعاتی بنیاد نیمن

ناشران، برنامه ریزان، طراحان وبسایت، تحلیلگران رسانه، استادان دانشگاه، و خبرنگاران می توانند برای دریافت فرصت مطالعاتی کوتاه مدتی در دانشگاه هاروارد اقدام کنند.

فراخوان رقابت جهانی آزادی بیان

خبرنگاران، فعالان اینترنتی، و دیگر سخنگویان و مدافعان آزادی بیان می توانند در رقابتی جهانی برای کسب جایزه ضدسانسور شرکت کنند.

مرکز دارت یک فرصت آموزشی در مورد بحران پناهندگی سوریه برگزار می کند

خبرنگاران با سه سال تجربه‌ی کار که مسایل مرتبط با پناهندگان سوری را پوشش داده باشند، می توانند به این فرصت آموزشی درخواست دهند.

فراخوان جهانی بنیاد گتی برای برنامه پژوهش

نویسندگان و پژوهندگان باتجربه می توانند برای شرکت در این برنامه اقدام کنند

رقابت جهانی عکاسی در سفر

عکاسان حرفه ای و مبتدی می توانند در این رقابت شرکت کنند.