زبان‌ها

فرصت‌های رو به اتمام

فرصت‌های رو به اتمام

اعطای وام بلاعوض بنیاد بین المللی زنان در رسانه

زنان خبرنگاری که سابقه کار حرفه ای آنها سه سال یا بیشتر است، می توانند برای دریافت وام بلاعوضی به مبلغ حدود ۵ هزار دلار از بنیاد بین المللی زنان در رسانه اقدام کنند

فرصت مطالعاتی خبرنگاری در دانشگاه شهر نیویورک

منتخبان این فرصت مطالعاتی برای تکمیل یک پروژه تجسسی ماهانه ۵ هزار دلار دریافت خواهند گرفت.