زبان‌ها

پرخواننده‌ترین خبرهای آی‌جی‌نت

تاسیس نهاد رسانه‌ای که بر تاثیر فن‌آوری بر جامعه متمرکز است

 

خبرنگاران تحقیقی نهاد رسانه‌ای پروپابلیکا را ترک می کنند تا اتاق خبر تازه‌ای را تاسیس کنند که پیوندی میان خبرنگاری و فن‌آوری ایجاد کند. 

Laura Hazard Owen, Nieman Lab | 14/04/18

پیش از درخواست توصیه نامه این توصیه ها را بخوانید

اگر برای فرصت یا شغلی تازه توصیه نامه می خواهید، این نکات را بخوانید و در نظر داشته باشید تا کار را برای خودتان و کسی که برایتان این نامه را می نویسد، ساده‌تر کنید. 

 

tmulcahey [uid:1019701] | 12/04/18

معرفی نهادهای خبرنگاری: سه نهاد متمرکز بر حمایت از خبرنگاران

 

این نخستین بخش از مجموعه‌ی مطالب ما پیرامون نهادهای خبرنگاری است. این مقاله به سه نهاد می پردازد. 

tsmith [uid:1025227] | 11/04/18

خبرنگار آزاد دور از وطن: لورا دیکسون در بوگوتا

 

بخش دوم سلسله مطالب آی جی نت پیرامون کار خبرنگاران مستقل در کشورهایی غیر از کشور خودشان. 

cgoujard [uid:1011724] | 10/04/18

استفاده از شبکه‌های خبرنگاری برای کاهش خطرات کار خبرنگاری

تحقیقات اخیر بر میزان قدرت تعامل فرامرزی در عرصه‌ی خبرنگاری تاکید کرده است، به ویژه برای پوشش خبری اختلاس و ارتشاء. در این مطلب به ضرورت این نوع هم‌کاری‌ها می پردازیم. 

jstrzemp [uid:1015936] | 09/04/18

راستی آزمایی دور دنیا: کرواسی

با تیم کوچکی که تنها سه عضو دارد، فاکتوگراف کرواسی موفق به کسب اعتماد و حمایت خوانندگان خود شده است. 

Sherry Ricchiardi [uid:1003283] | 04/04/18

معرفی «پیک»: پدیده‌ی خبرنگاری تحقیقی در افغانستان امروزی

در این مطلب به معرفی پیک می پردازیم: پدیده و نمادی از خبرنگاری تحقیقی در افغانستان که پنج سال از آغاز فعالیتش می گذرد. گفت‌وگوی آی جی نت را با بنیانگذاران و مدیران پیک بخوانید. 

Mehrnaz | 31/03/18

خبرنگاری آزاد در جای جای جهان: استانبول

این نخستین بخش از مجموعه‌ی جدیدی از سلسله مطالب وبسایت آی جی نت پیرامون خبرنگاری مستقل است. 

cgoujard [uid:1011724] | 30/03/18

راهنمایی‌هایی برای گردانندگان نهادهای نوپای رسانه‌یی

 این مطلب حاوی نکاتی درباره‌ی نهادهای نوپای خبرنگاری و راهنمایی‌های چند موسس این نوع نهادهاست. 

James Breiner [uid:73537] | 30/03/18

راهنمایی‌هایی برای استفاده از اینستاگرام در کار خبر و گزارش

چندین نشریه‌ی آمریکای لاتین برای تبلیغ گزارش‌ها و مطالب‌شان از اینستاگرام استفاده می کنند. این مطلب حاوی توصیه‌هایی است برای خبرنگارانی که این کار را انجام می دهند.

Luis Assardo | 23/03/18

صفحه‌ها