زبان‌ها

پرخواننده‌ترین خبرهای آی‌جی‌نت

حداقل استاندارها برای نوشتن یک گزارش خبری

حداقل استاندارها برای نوشتن یک گزارش خبری

دقت: نگهباتی در برابر اشتباهات

توصیه­نامه شبکه بین­المللی روزنامه­نگاران به رسانه­ها

بحرانهای بانکی ]اطلاعات پس¬زمینه¬ای ابتکار برای گفت¬وگو در باره خط مشی¬ها[

برای اطلاعات پس­زمینه­ای دیگر در زمینه شیوه گزارش در باره اقتصاد و تجارت که ابتکار برای گفت­وگو در باره خط مشی­ها

دستور عمل برای شرح¬حال

شرح­حال یک شخص برای این ارائه می­شود که او چیزی به جامعه باز­می­گرداند. کسی که کاری بیش از دستمزدش انجام می­دهد.

مذاكره با منابع

اگر منابع شما حاضر به انجام مصاحبه نباشند، چند امكان براي يافتن منابع درستي كه پاسخ سوالهاي شما را بدهند وجود دارد. شايد مسئولان دولتي كه حاضر به مصاحبه نيستند مايل باشند امكان تماس با كارشناسان مورد مشاوره در كار را به شما بدهند.

چه خبری جالب است؟

1. اطلاعاتی که عموم باید راجع به آن آگاهی داشته باشد و از طریق آن بتواند تصمیمات آگاهانه بگیرند.

برای نویسندگان، مساله فقط وقت است

نوشته مری گلیک، موسسه مطبوعات آمریکا

صفحه‌ها