زبان‌ها

پرخواننده‌ترین خبرهای آی‌جی‌نت

در جستجوی ایده

نوشته اِدِم جوکوتو

چگونه باید برنامه¬ی عمل برای پوشش دادن به یک فاجعه را تنظیم کرد

به کارکنان اتاق خبر مسئولیت بدهید. سلسله مراتب تشکیل بدهید.

مراقب نظرخواهی¬ها باشید

برگ راهنمای مرکز بین­المللی روزنامه­نگاران: مراقب نظرخواهی­ها باشید! فریب­دهندگان گمراه­گر یا ابزار تحلیلی مفید؟

چگونه یک کتابخانه بریده¬های خبری بسازیم

برپا کردن یک کتابخانه ساده بریده­های خبری

ویرایش مطلب

در برخی روزنامه­ها به آنها می­گویند کپی ادیتور (ویرایشگر متن) و در برخی دیگر ساب­ادیتور (کمک ویراستار).

صفحه‌ها