زبان‌ها

پرخواننده‌ترین خبرهای آی‌جی‌نت

راهنمایی‌هایی برای گردانندگان نهادهای نوپای رسانه‌یی

 این مطلب حاوی نکاتی درباره‌ی نهادهای نوپای خبرنگاری و راهنمایی‌های چند موسس این نوع نهادهاست. 

James Breiner [uid:73537] | 30/03/18

راهنمایی‌هایی برای استفاده از اینستاگرام در کار خبر و گزارش

چندین نشریه‌ی آمریکای لاتین برای تبلیغ گزارش‌ها و مطالب‌شان از اینستاگرام استفاده می کنند. این مطلب حاوی توصیه‌هایی است برای خبرنگارانی که این کار را انجام می دهند.

Luis Assardo | 23/03/18

هنر پرسش و پاسخ در انجام مصاحبه

عناصر موثر بر فرایند پرسش و پاسخ در انجام مصاحبه را در این مطلب معرفی می کنیم.

Fabrice Le Lous | 23/03/18

معرفی نهادی که ارتباط حرفه‌ای ۱۰۱ خبرنگار در هند را با نشریات میسر می کند

این تریبون اینترنتی نویسندگان آزاد (مستقل) را از نشریات گوناگون گرد می آورد تا به دموکراتیزه کردن اخبار و در نظر گرفتن دیدگاه‌های گوناگون بپردازد. 

Ayesha Aleem | 22/03/18

آیا به کارگیری قدرت نرم می تواند با انتشار اخبار جعلی مبارزه کند؟

قدرت نرم و قدرت سخت دو روش مقابله با اطلاعات جعلی و نادرست به کار گرفته می شود،‌ که در این مطلب به آن‌ها می پردازیم. 

Rasmus Kleis Nielsen, Nieman Lab | 18/03/18

راستی آزمایی دور دنیا: نگاهی به آفریقا

در این مطلب به راستی آزمایی خبرنگاری در گوشه‌ی دیگری از جهان می پردازیم. 

cgoujard [uid:1011724] | 15/03/18

تخصیص مرکز اینترنتی ویژه‌ی داده نگاری از سوی شبکه‌ی جهانی سردبیران

شبکه‌ی جهانی سردبیران یک مرکز اینترنتی تاسیس کرده تا به کار داده نگاری که در سراسر جهان انجام می شود، مرکزیت ببخشد. 

tmulcahey [uid:1019701] | 14/03/18

هفت توصیه برای دخل و خرج خبرنگاران آزاد

این مطلب توصیه‌هایی برای تامین هزینه و صرفه‌جویی برای خبرنگاران آزاد دارد، خبرنگارانی که حقوق ثابت دریافت نمی کنند.

cgoujard [uid:1011724] | 08/03/18

معرفی اتاق خبری که میزان اثرگذاری خود بر جامعه را می سنجد

 در این مطلب، ابزاری را معرفی می کنیم که یک اتاق خبر دیجیتال برزیلی از آن استفاده می کند که میزان اثرگذاری رسانه‌یی را می سنجد. 

sberkhead [uid:1006169] | 07/03/18

از جنگ تا صلح: راهبردهای تازه در عرصه‌ی خبرنگاری کلمبیا

سه طرح خبرنگاری در کلمبیا خبرنگاری سنتی جنگ را به چالش کشیده اند و در تلاش‌اند تا با بهره برداری از ابزار دیجیتال با مخاطبان‌شان ارتباط نزدیک‌تری برقرار کنند. 

Nadya Hernández | 07/03/18

صفحه‌ها