زبان‌ها

افغانستان، برابری جنسیتی

افغانستان، برابری جنسیتی

مستندی پیرامون چالش برابری جنسیتی در افغانستان

مژده جمالزاده از راه ترانه‌ها و برنامه‌ی تلویزیونی‌اش برای برابری جنسیتی در زادگاهش تلاش می کند.

Lucas Aykroyd | 19/05/17