زبان‌ها

اخبار جعلی

اخبار جعلی

آیا به کارگیری قدرت نرم می تواند با انتشار اخبار جعلی مبارزه کند؟

قدرت نرم و قدرت سخت دو روش مقابله با اطلاعات جعلی و نادرست به کار گرفته می شود،‌ که در این مطلب به آن‌ها می پردازیم. 

Rasmus Kleis Nielsen | 18/03/18

تلاش راستی آزمایان برای سد کردن سیل اخبار جعلی با ایجاد شبکه‌های مستقل

اطلاعات جعلی اغلب جذاب است و با شتاب بسیار منتشر می شود، به این دلیل است که مبارزه با آن تلاش و هم‌کاری فراوان می طلبد. 

James Breiner | 11/12/17

پژوهشی حاکی از اعتماد بیشتر مردم به نشریات سنتی

یک پژوهش گسترده‌‌ی جهانی حاکی از آن است که خبرنگاری مطبوعاتی بیش از خبرنگاری اینترنتی مورد اعتماد عموم است. چکیده‌ی از یافته‌های این پژوهش را دراین مطلب می خوانید. 

Ian Gibbs, MediaShift | 16/11/17

نشستی به قصد یافتن راه مبارزه با اخبار جعلی و محدویت مطبوعات

با بی اعتمادی یا اعتماد اندک مردم به رسانه‌ها از سویی، و آزادی مطبوعات در خطر و خدشه از سوی دیگر، چه تدبیری باید اندیشید؟ دوازدهمین کنگره‌ی خبرنگاری تجسسی در سائو پائولوی برزیل به این موضوع می پردازد.

Jéssica Cruz | 21/09/17

سرگرمی‌هایی برای آشنایی با اخبار جعلی

در این مطلب با چند نهاد آشنا می شوید که از راه تولید بازی و سرگرمی کاربران امروزی را با اخبار جعلی و تهیه، توزیع و خطرات آن آشنا می کنند. 

Em Okrepkie | 29/07/17

گام‌هایی ساده برای تشخیص گزارش‌های جعلی

در این مطلب شیوه‌هایی را برای تشخیص گزارش‌های جعلی بررسی می کنیم.

Laura Hazard Owen | 26/05/17

ضرورت تقویت هم‌کاری جهانی در پوشش خبر برای مبارزه با اطلاعات غلط

در این مطلب با محتوای مطالب مطرح شده در یک پنل اخیر مرکز بین‌المللی خبرنگاران آشنا خواهید شد. این نشست با هدف طرح راه‌هایی برای مبارزه با بحران اخبار جعلی برگزار شد.

Joyce Barnathan | 26/05/17

شیوه‌ی درک بهتر پدیده‌ی اخبار جعلی توسط رسانه‌ها

به دنبال تسلط اخبار جعلی بر فضای رسانه‌های آمریکا از زمان رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ تاکنون، خبرنگاران برای مبارزه با این پدیده چه باید بکنند؟

James Breiner | 06/12/16

کوشش رسانه‌ها و شرکت‌های فن‌آوری برای مبارزه با اخبار جعلی اینترنتی

در این‌جا خبرهایی را می خوانید که از میان مهم‌ترین رویدادهای خبرنگاری هفته توسط مرکز کمک‌های بین‌المللی رسانه‌ای گردآوری شده است.

IJNet | 25/11/16