زبان‌ها

تایید صحت خبر

تایید صحت خبر

راستی آزمایی دور دنیا: زیمبابوه

 تازه ترین مطلب از سلسله مطالب ما در مورد راستی آزمایی دور دنیا، این بار بر زیمبابوه اختصاص دارد: نهادی به نام زیمفکت.

 

Lungelo Ndhlovu | 18/06/18

راستی آزمایی پیام‌های سیاسی واتس اپ به دست زنان خبرنگار کلمبیایی

این طرح به بررسی اطلاعات غلط یا در واتس اپ می پرازد تا اطمینان خاطر حاصل کند که رای‌دهندگان کلمبیایی تصمیم‌های خود را بر بنیاد اطلاعات درست می گیرند.

راستی آزمایی دور دنیا: واوانای آلمان

وافانای آلمان ابزاری را به عنوان نوعی شبکه‌ی اجتماعی شنیداری فعال کرده که امکان تشخیص اطلاعات جعلی و غلط را فراهم می کند. این مطلب در این مورد اطلاعات بیشتری دارد. 

cgoujard [uid:1011724] | 30/05/18

راستی آزمایی دور دنیا: کرواسی

با تیم کوچکی که تنها سه عضو دارد، فاکتوگراف کرواسی موفق به کسب اعتماد و حمایت خوانندگان خود شده است. 

Sherry Ricchiardi [uid:1003283] | 04/04/18

آیا به کارگیری قدرت نرم می تواند با انتشار اخبار جعلی مبارزه کند؟

قدرت نرم و قدرت سخت دو روش مقابله با اطلاعات جعلی و نادرست به کار گرفته می شود،‌ که در این مطلب به آن‌ها می پردازیم. 

Rasmus Kleis Nielsen, Nieman Lab | 18/03/18

راستی آزمایی دور دنیا: نگاهی به آفریقا

در این مطلب به راستی آزمایی خبرنگاری در گوشه‌ی دیگری از جهان می پردازیم. 

cgoujard [uid:1011724] | 15/03/18

راستی آزمایی دور دنیا: نگاهی به آرژانتین

در سلسله مطلب‌های که این نخستینٍ آن هاست، آی جی نت به بررسی کار نهادهای راستی آزمایی در سراسر جهان می پردازد. این مطلب، نگاهی دارد به یکی از این نهادها در آرژانتین. 

cgoujard [uid:1011724] | 22/02/18

معرفی اپلیکیشنی برای راستی آزمایی تصاویر

معرفی اپلیکیشنی که امکان راستی آزمایی تصاویر را به سرعت مهیا می کند. 

sberkhead [uid:1006169] | 24/12/17

تلاش راستی آزمایان برای سد کردن سیل اخبار جعلی با ایجاد شبکه‌های مستقل

اطلاعات جعلی اغلب جذاب است و با شتاب بسیار منتشر می شود، به این دلیل است که مبارزه با آن تلاش و هم‌کاری فراوان می طلبد. 

James Breiner | 11/12/17

پژوهشی حاکی از اعتماد بیشتر مردم به نشریات سنتی

یک پژوهش گسترده‌‌ی جهانی حاکی از آن است که خبرنگاری مطبوعاتی بیش از خبرنگاری اینترنتی مورد اعتماد عموم است. چکیده‌ی از یافته‌های این پژوهش را دراین مطلب می خوانید. 

Ian Gibbs, MediaShift | 16/11/17

صفحه‌ها