زبان‌ها

خبرنگاری آزاد

خبرنگاری آزاد

خبرنگاری آزاد دور از وطن: آرورا آلمندرال

در این مطلب از سلسله مطالب خبرنگاری آزاد دور از وطن، با تجربه‌ی خبرنگار آمریکایی از کار و زندگی در فیلیپین آشنا می شویم. 

Clothilde Goujard | 15/09/18
View of the Eiffel Tower through a crowded city street

خبرنگار آزاد دور از وطن: پناهنده‌ای در پاریس

حکایت سارا فرید، عکاس-خبرنگار پاکستانی که در فرانسه پناهنده شده است و کار می کند. 

Clothilde Goujard | 20/07/18

توصیه‌های خبرنگاران برای آغاز خبرنگاری مستقل موفق

 

نکاتی برای کار حرفه‌ای موفق برای خبرنگاران آزاد 

Taylor Mulcahey | 29/06/18

هک پک برای خبرنگاران مستقل جوامع تعاملی می سازد

هک پک که اتاق خبر مجازی خبرنگاران است، از راه جلسات حضوری و روش‌های دیگر،  وارد دنیای غیرمجازی شده است. این مطلب به جزییاتی در این باره می پردازد. 

Natalia Smolentceva | 27/06/18

خبرنگار آزاد دور از وطن: کیان سان در برلین

در مطلبی دیگر از مجموعه مطالب خبرنگاری آزاد دور از وطن به مهاجرت کیان سان از چین به آلمان برای کار خبرنگاری آزاد می پردازیم. 

Clothilde Goujard | 07/06/18

گپ زنده‌ی آی جی نت: همه چیز پیرامون خبرنگاری آزاد

روز ۵ ژوئن در ساعت ده صبح به وقت شرق آمریکا فرصت خواهید یافت همه‌ی پرسش‌های خود پیرامون خبرنگاری مستقل را به طور زنده مطرح کنید. این فرصت را برای سوال کردن از خبرنگاران باتجربه و برتر از دست ندهید!

Taylor Mulcahey | 25/05/18

خبرنگار آزاد دور از وطن: لورا دیکسون در بوگوتا

 

بخش دوم سلسله مطالب آی جی نت پیرامون کار خبرنگاران مستقل در کشورهایی غیر از کشور خودشان. 

Clothilde Goujard | 10/04/18

خبرنگاری آزاد در جای جای جهان: استانبول

این نخستین بخش از مجموعه‌ی جدیدی از سلسله مطالب وبسایت آی جی نت پیرامون خبرنگاری مستقل است. 

Clothilde Goujard | 30/03/18

معرفی نهادی که ارتباط حرفه‌ای ۱۰۱ خبرنگار در هند را با نشریات میسر می کند

این تریبون اینترنتی نویسندگان آزاد (مستقل) را از نشریات گوناگون گرد می آورد تا به دموکراتیزه کردن اخبار و در نظر گرفتن دیدگاه‌های گوناگون بپردازد. 

Ayesha Aleem | 22/03/18

هفت توصیه برای دخل و خرج خبرنگاران آزاد

این مطلب توصیه‌هایی برای تامین هزینه و صرفه‌جویی برای خبرنگاران آزاد دارد، خبرنگارانی که حقوق ثابت دریافت نمی کنند.

Clothilde Goujard | 08/03/18

صفحه‌ها