زبان‌ها

ijnet_logo

بولتن هفتگی
31/08/2018

facebook twitter youtube rss

مطالب منتخب آی جی نت

راهنمایی‌هایی برای تهیه‌ی گزارش از خشونت مبتنی بر جنسیت

نویسنده Cristiana Bedei

جستجوی موضوعات arrow

فرصت های تازه به تفکیک منطقه

جهانی

مونگابی در جستجوی سوژه برای گزارش در مورد میمون‌های بزرگ

خبرنگاران می توانند برای یک ابتکار گزار‌شگری که از سوی مونگابی حمایت مالی می شود ، درخواست دهند.

مرکز دارت یک فرصت آموزشی در مورد بحران پناهندگی سوریه برگزار می کند

خبرنگاران با سه سال تجربه‌ی کار که مسایل مرتبط با پناهندگان سوری را پوشش داده باشند، می توانند به این فرصت آموزشی درخواست دهند.

مهلت اقدام 01/10/2018

فراخوان مرکز بین المللی خبرنگاران برای برنامه پوشش خبری بهداشت مادر و نوزاد

خبرنگاران حرفه ای که سی ساله یا جوانتر هستند و در زمینه های بهداشت عمومی و بهداشت مادران و نوزادان تجربه ی کار یا علاقه ی انجام کار دارند، می توانند برای این فرصت اقدام کنند

مهلت اقدام 31/08/2018

جستجوی فرصت های مطالعاتی arrow

ناشر: مرکز بین المللی خبرنگاران. اگر پرسشی دارید، با ما تماس بگیرید.

© 2018 همه حقوق قانونی برای مرکز بین المللی خبرنگاران محفوظ است. انتشار یا استفاده از محتوای تارنمای آی جی نت به هر نحو، بدون دریافت اجازه کتبی از ناشر ممنوع است.