زبان‌ها

ijnet_logo

بولتن هفتگی
26/11/2017

facebook twitter youtube rss

مطالب منتخب آی جی نت

چند کارآفرین رسانه ای از اشتباهات خود می گویند

نویسنده Clothilde Goujard

دلایل بازنگری اهمیت «کلیک خوردن» وبسایت های خبری

نویسنده James Breiner

اثرگذاری یک طرح چند رسانه ای تعاملی در نیجریه

نویسنده Irene Wangui

جستجوی موضوعات arrow

فرصت های تازه به تفکیک منطقه

جهانی

فراخوان رقابت داده نگاری از سراسر جهان

شرکت های رسانه ای، نهادهای غیرانتفاعی، خبرنگاران آزاد، و خبرنگارانی که در استخدام رسانه ها هستند، از سراسر جهان می توانند در رقابت روزنامه نگاری داده ی شبکه جهانی سردبیران شرکت کنند.

مهلت اقدام 10/04/2016

فراخوان رقابت بنیاد بین المللی رسانه های زنان

بنیاد بین المللی رسانه های زنان از زنان عکاس- خبرنگاری که در مناطق پرخطر فعالیت خبرنگاری کرده اند، دعوت می کند که در رقابت جهانی این بنیاد برای دریافت نشان شجاعت شرکت کنند.

مهلت اقدام 19/01/2018

فراخوان رویترز برای اعطای بورسیه پوشش خبری کنفرانس کشاورزی

.بنیاد تامسون- رویترز با حمایت مالی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی تعدادی خبرنگار را برای شرکت در کنفرانس شورای حکام صندوق بین المللی توسعه کشاورزی بورسیه می کند

مهلت اقدام 31/12/2017

جستجوی فرصت های مطالعاتی arrow

ناشر: مرکز بین المللی خبرنگاران. اگر پرسشی دارید، با ما تماس بگیرید.

© 2018 همه حقوق قانونی برای مرکز بین المللی خبرنگاران محفوظ است. انتشار یا استفاده از محتوای تارنمای آی جی نت به هر نحو، بدون دریافت اجازه کتبی از ناشر ممنوع است.