زبان‌ها

ijnet_logo

بولتن هفتگی
25/08/2017

facebook twitter youtube rss

فرصت های تازه به تفکیک منطقه

جهانی

برنامه ی عکاس-خبرنگاری دانشگاه ای اند ام تکزاس

دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند برای این فرصت اقدام کنند.

مهلت اقدام 31/10/2018

فراخوان فرصت مطالعاتی سیاستگذاری بهداشت

.از خبرنگاران حرفه ای دعوت می شود که طرح های مورد نظر خود را برای تهیه گزارش مربوط به سیاستگذاری بهداشت برای انتخاب برای این فرصت مطالعاتی بفرستند.

مهلت اقدام 30/09/2017

فراخوان رقابت جهانی پوشش خبری کار در مهاجرت

.از خبرنگاران حرفه ای دعوت می شود که مقالات یا ویدیوهای خود را برای شرکت در این رقابت بفرستند

مهلت اقدام 27/10/2017

جستجوی فرصت های مطالعاتی arrow

ناشر: مرکز بین المللی خبرنگاران. اگر پرسشی دارید، با ما تماس بگیرید.

© 2018 همه حقوق قانونی برای مرکز بین المللی خبرنگاران محفوظ است. انتشار یا استفاده از محتوای تارنمای آی جی نت به هر نحو، بدون دریافت اجازه کتبی از ناشر ممنوع است.