زبان‌ها

ijnet_logo

بولتن هفتگی
14/08/2017

facebook twitter youtube rss

مطالب منتخب آی جی نت

نخستین استفاده‌ی نوآورانه‌ی نپال از داده نگاری

نویسنده Arun Karki

چند فرصت خبرنگاری برای اقدام در ماه اوت

نویسنده IJNet

معرفی یک اپلیکیشن تازه‌ی خبرنگاری برای برگردان گفتار

نویسنده Reuben Stern

جستجوی موضوعات arrow

فرصت های تازه به تفکیک منطقه

جستجوی فرصت های مطالعاتی arrow

ناشر: مرکز بین المللی خبرنگاران. اگر پرسشی دارید، با ما تماس بگیرید.

© 2018 همه حقوق قانونی برای مرکز بین المللی خبرنگاران محفوظ است. انتشار یا استفاده از محتوای تارنمای آی جی نت به هر نحو، بدون دریافت اجازه کتبی از ناشر ممنوع است.