زبان‌ها

ijnet_logo

بولتن هفتگی
05/05/2017

facebook twitter youtube rss

فرصت های تازه به تفکیک منطقه

جهانی

رقابت جهانی ساخت گزارش های ویدویی

خبرنگاران مستقلی که به پوشش اخبار بین المللی و رویدادهای جاری جهان می پردازند، می توانند در این رقابت شرکت کنند.

مهلت اقدام 03/07/2017

رقابت جهانی خبرنگاری بهداشت، ویژه خبرنگاران تازه کار

خبرنگاران تازه کار می توانند در این رقابت شرکت کنند.

مهلت اقدام 16/07/2017

رقابت جهانی خبرنگاری علمی

.این رقابت شرکت کنندگانی در شاخه های علوم، مهندسی و ریاضیات می پذیرد

مهلت اقدام 01/08/2017

جستجوی فرصت های مطالعاتی arrow

ناشر: مرکز بین المللی خبرنگاران. اگر پرسشی دارید، با ما تماس بگیرید.

© 2018 همه حقوق قانونی برای مرکز بین المللی خبرنگاران محفوظ است. انتشار یا استفاده از محتوای تارنمای آی جی نت به هر نحو، بدون دریافت اجازه کتبی از ناشر ممنوع است.