زبان‌ها

ijnet_logo

بولتن هفتگی
21/08/2016

facebook twitter youtube rss

مطالب منتخب آی جی نت

چهار نرم افزار نگارش برای خبرنگاران

نویسنده IJNet

شش راهنمایی برای همکاری با اتاق های خبر آفریقایی در پروژه های بین مرزی

نویسنده solstad

توصیه های خبرنگاران حرفه ای به خبرنگاران جوان جهت یافتن کار

نویسنده Dena Levitz

جستجوی موضوعات arrow

فرصت های تازه به تفکیک منطقه

جهانی

فراخوان دوره آموزش خبرنگاری میل آنلاین

خبرنگارانی که به زبان انگلیسی تسلط کامل دارند می توانند برای این فرصت خبرنگاری اقدام کنند.

مهلت اقدام 01/09/2016

اعطای بورسیه به خبرنگاران عرصه های تنش و خشونت

روزنامه نگاران با تجربه ای که ده تا پانزده سال سابقه کار دارند و در پی افزایش مهارت های حرفه ای خود در زمینه گزارشگری خشونت و تنش و بررسی عوارض روانی این نوع خبرنگاری هستند، می توانند برای دریافت بورسیه مرکز خبرنگاری و ترامای دارت درخواست دهند. این مرکز که به دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کلمبیا وابسته است، سالانه به ۱۰ تا ۱۵ روزنامه نگار برای شرکت در یک دوره آموزشی یک هفته ای در نیویورک بورسیه می دهد.

مهلت اقدام 30/09/2016

فراخوان موضوع مقاله برای مجله آنتراپوسین

موضوع مقالات پیشنهادی می تواند غذا یا کشاورزی، شهرنشینی نوین، محیط زیست، اقیانوس ها، بهداشت یا ذخیره کردن انرژی باشد.

مهلت اقدام 22/08/2016

جستجوی فرصت های مطالعاتی arrow

ناشر: مرکز بین المللی خبرنگاران. اگر پرسشی دارید، با ما تماس بگیرید.

© 2018 همه حقوق قانونی برای مرکز بین المللی خبرنگاران محفوظ است. انتشار یا استفاده از محتوای تارنمای آی جی نت به هر نحو، بدون دریافت اجازه کتبی از ناشر ممنوع است.