زبان‌ها

ijnet_logo

بولتن هفتگی
17/06/2016

facebook twitter youtube rss

مطالب منتخب آی جی نت

رسانه های مستقل سوریه با ادامه جنگ داخلی تغییر می کنند

نویسنده IJNet

فرصت های خبرنگاری برای اقدام در ماه ژوئن

نویسنده IJNet

جستجوی موضوعات arrow

فرصت های تازه به تفکیک منطقه

جهانی

بورسیه سفر و دوره آموزشی سفرنامه نویسی برای خبرنگاران

دانشجویان خبرنگاری و نویسندگان غیرحرفه ای می توانند از این فرصت برای اقدام برای یک بورسیه استفاده کنند.

مهلت اقدام 21/03/2017

رقابت جهانی انتشار خبر برای مخاطبان جوان

انجمن جهانی روزنامه ها و ناشران خبر برای رقابت جهانی تعامل با مخاطبان جوان فراخوان داده است.

مهلت اقدام 21/06/2016

بورسیه سفر و دوره آموزشی سفرنامه نویسی برای خبرنگاران

دانشجویان خبرنگاری و نویسندگان غیرحرفه ای می توانند از این فرصت برای اقدام برای یک بورسیه استفاده کنند.

مهلت اقدام 21/03/2017

جستجوی فرصت های مطالعاتی arrow

ناشر: مرکز بین المللی خبرنگاران. اگر پرسشی دارید، با ما تماس بگیرید.

© 2018 همه حقوق قانونی برای مرکز بین المللی خبرنگاران محفوظ است. انتشار یا استفاده از محتوای تارنمای آی جی نت به هر نحو، بدون دریافت اجازه کتبی از ناشر ممنوع است.