زبان‌ها

ijnet_logo

بولتن هفتگی
28/11/2011

facebook twitter youtube rss

مطالب منتخب آی جی نت

پیدا کردن موضوع برای گزارش های اقتصادی

نویسنده

آشنایی با عناصر گزارشگری چندرسانه ای

نویسنده

جستجوی موضوعات arrow

فرصت های تازه به تفکیک منطقه

جهانی

کمک دیده بان حقوق بشر به نویسندگان

روزنامه نگاران و نویسندگانی که به خاطر فشارسیاسی دچار مشکلات مالی هستند، می توانند برای دریافت کمک از سازمان دیده بان حقوق بشر درخواست دهند. جوایز هلمن-همت به روزنامه نگاران و نویسندگانی اعطا می شود که به رغم فشار سیاسی در بیان نظرهای خود شهامت کرده اند.

مهلت اقدام 10/12/2011

اعطای جایزه به رسانه های طرفدار آزادی

روزنامه نگاران حوزه های اجتماعی و اقتصادی می توانند برای دریافت کمک مالی درخواست دهند. جایزه "رسانه های طرفدار آزادی" به روزنامه نگارانی اعطا می شود که در زمینه موضوع های اجتماعی، سیاست های اقتصادی، سیاست های برقراری بازار آزاد و آزادی های مدنی گزارش تهیه کرده باشند.

مهلت اقدام 09/01/2012

اعطای کمک مالی به روزنامه نگاران کاوشگر

روزنامه نگاران کاوشگر می توانند برای دریافت کمک مالی از مرکز روزنامه نگاری تحقیقی درخواست کنند. کمک مالی اعطا شده به وسیله بنیاد دیک گلدسن شامل هزینه های تولید گزارش های تحقیقی از جمله سفرهای بین المللی است.

فراخوان بورسیه دموکراسی و توسعه دانشگاه استنفورد

روزنامه نگاران علاقمند به توسعه سیاسی و اقتصادی می توانند برای دریافت یک فرصت مطالعاتی تابستانی در دانشگاه استنفورد درخواست دهند. بورسیه دریپر هیلز یک برنامه سه هفته ای است که ۲۵ تا ۳۰ متخصص باتجربه از سراسر جهان را برای تحقیق و تبادل نظر گردهم می آورد. هزینه سفر و اقامت شرکت کنندگان در این برنامه به وسیله دانشگاه پرداخت می شود.

مهلت اقدام 15/11/2017

جستجوی فرصت های مطالعاتی arrow

ناشر: مرکز بین المللی خبرنگاران. اگر پرسشی دارید، با ما تماس بگیرید.

© 2018 همه حقوق قانونی برای مرکز بین المللی خبرنگاران محفوظ است. انتشار یا استفاده از محتوای تارنمای آی جی نت به هر نحو، بدون دریافت اجازه کتبی از ناشر ممنوع است.